Welkom bij

Wereldwinkel Bathmen

Wereldwinkel Bathmen doet schenking aan Bathmense initiatieven

Wereldwinkel Bathmen doet schenking aan Bathmense initiatieven

De Wereldwinkel Bathmen heeft twee goede doelen die zijn ontstaan door initiatief van Battummers een financieel steuntje gegeven.
Al het werk in en om de wereldwinkel wordt gedaan door vrijwilligers en de winkel heeft geen winstoogmerk. Alle produkten die de winkel inkoopt vormen inkomen voor de lokale bevolking van met name landen op het zuidelijk halfrond.  Eerlijke handel zorgt voor een eerlijk inkomen.

Afgelopen jaren had de wereldwinkel ieder jaar een klein overschot en daarmee ondersteunt ze incidenteel andere projecten met een vergelijkbare doelstelling. 

Deze maand konden twee projecten een cheque ter waarde van € 500,-- in ontvangst nemen.  Bij beide projecten zijn inwoners van Bathmen betrokken.

 

Zo ondersteunen Ben en Parvati van den Berg samen met anderen Laxman in Nepal. Laxman heeft door die steun een opleiding tot onderwijzer kunnen volgen en die recent afgerond. Om een school in zijn dorp te kunnen starten en om in het levensonderhoud van zijn gezin te voorzien, begint hij met het houden van kippen. Door het toenemende toerisme is er vraag naar kippenvlees.  De volgende stap is het bouwen van een schooltje.

 

Ben van den Berg ontvangt de cheque voor Laxman Nepal

 

In Uganda werkt Tamar Goossens aan de gezondheidszorg op een pragmatische wijze. Vaccineren, voorlichten en verzorgen van lichte medische zorg in een gebied waar dat niet zo vanzelfsprekend is als bij ons.  Tamar studeert nog in Nederland en gaat jaarlijks naar Uganda. Haar werk wordt vanuit The Rob Foundation gesteund. (voor meer informatie zie therobfoundation.com )

 

Steve Goossens ontvangt de cheque voor The Rob Foundation

Beide projecten staan voor de inzet van individuele mensen voor de ander. In hun enthousiasme weten zij anderen te motiveren en te betrekken.  De giften van Wereldwinkel Bathmen zijn mogelijk gemaakt door iedereen die koopt bij de Wereldwinkel. Door uw aankopen steunt u dus niet alleen eerlijke handel, maar ook dergelijke initiatieven.